روش تعامل ما در دارالترجمه ستارخان با مشتری چگونه است

ما در دارالترجمه ستارخان معتقدیم :

در دنیای ابزارهای تکنولوژیک پیشرفته امروز ، تلفن هنوز مهم‌ترین وسیله‌ی ارتباطی مشتریان است. و در این راستا :

۱- در دارالترجمه همیشه مراقب اولین تأثیر خود بر مشتری هستیم .که هرگز ازرده خاطر نشود

۲- زمان انتظار اتصال تلفنی مخاطبین را به حداقل رسانده ایم یعنی معمولا مشتری را پشت خط منتظر نمی گذاریم.

۳- خدمات مورد نظر مشتریان را در اولویت کارهای خود در دارالترجمه قرار می دهیم.

۴- با مشتریان خود مثل مردم واقعی تعامل می کنیم و با مشتری راحت و طبیعی تعامل می کنیم

با دارالترجمه در تعامل باشید از سفارش خود پشیمان نخواهید شد . . 

مشتری پادشاه ماست این همیشه شعار ما در دارالترجمه است.

حق با مشتری دارالترجمه است.

ثبت دیدگاه

-- بارگیری کد امنیتی --