موقعیت ما

دارالترجمه رسمی ستارخان 

دارالترجمه در ابتدای خیابان ستارخان 

آدرس دارالترجمه : آریاشهر ابتدای خیابان ستارخان – پلاک 785- طبقه 3 -واحد غربی 

تماس دارالترجمه رسمی ستارخان شماره 119:

44212620 الی 44212621 و 44212622 

موبایل دفتر ترجمه 119:     09197040151

می باشد.

کد دارالترجمه ستارخان شماره 119 می باشد

ارتباط با ما