ادامه مطلب

ترجمه مدارک برای سفارت چیست؟

ترجمه فوری مدارک برای سفارت در حقیقت تهیه نسخه اصلی مدارک به زبانی دیگر است. برای این که این مدارک به صورت رسمی و قانونی شناخته و قبول شوند باید دارای مهر دارالترجمه رسمی باشند. برخی از کشورها تنها مدارکی را قبول می کنند که علاوه بر این مهر، مهر دادگستری را نیز دارند. برخی […]

ادامه مطلب

چه مدارکی را برای سفارت باید ترجمه کرد؟

برای این که درخواست خود برای اخذ ویزا را به سفارت ارائه دهید؛ باید ترجمه مدارک برای سفارت را انجام دهید. این مدارک باید ترجمه شده باشند و با استانداردی خاص به سفارت تحویل داده شوند. ابتدای امر باید بدانید که چه مدارکی را به سفارت باید تحویل دهید. سفارت کشورهای مختلف به شما چک […]

ادامه مطلب

مراحل ترجمه مدارک برای سفارت

مراحل ترجمه مدارک برای سفارت ترجمه رسمی مدارک و اسناد برای ارائه به سازمان های مربوطه به روند کار در خارج از کشور و سفارت ، یکی از کارهایی است که افراد بسیاری درگیر این موضوع هستند. این که سفارت هر کشور چه زبانی قبول می کنه چه مدارکی قبول می کنه ؟ ترجمه باید […]