روش تعامل ما در دارالترجمه ستارخان با مشتری چگونه است

ما در دارالترجمه ستارخان معتقدیم : در دنیای ابزارهای تکنولوژیک پیشرفته امروز ، تلفن هنوز مهم‌ترین وسیله‌ی ارتباطی مشتریان است. و در این راستا : ۱- در دارالترجمه همیشه مراقب اولین تأثیر خود بر مشتری هستیم .که هرگز ازرده خاطر نشود ۲- زمان انتظار اتصال تلفنی مخاطبین را به حداقل رسانده ایم یعنی معمولا مشتری […]