هزینه ترجمه مدارک

با توجه به مدارکی که ارائه می دهید به دارالترجمه باید هزینه ای را نیز بپردازید. این هزینه بای توجه به حجم مدارک و زبانی که ترجمه می کنید متفاوت است. مثلا هزینه ترجمه انگلیسی روسی عربی ترکی استانبولی و بقیه متفاوت است.هر چه مدارک شما بیشتر باشد این هزینه نیز افزایش پیدا می کند. البته با توجه به کشور و زبان مورد نظر سفارت نیز این هزینه متغیر است.

از دیگر متغیرهای هزینه بر روی ترجمه مدارک زمان است. هر چه زمان کمتری برای ترجمه داشته باشید باید هزینه بیشتری نیز بپردازید. به عنوان مثال اگر بخواهید مدارک خود را برای ارائه به سفارت اسپانیا به زبان اسپانیایی ترجمه کنید و زمان کمی هم داشته باشید، باید هزینه زیادی را بپردازید.

ثبت دیدگاه

-- بارگیری کد امنیتی --