مدت اعتبار مدارک ترجمه شده برای سفارت

مدت اعتبار مدارک ترجمه شده برای سفارت به طور معمول 3 تا 6 ماه است

مدت اعتبار مدارک ترجمه شده برای سفارت کانادا 6 ماه

مدت اعتبار مدارک ترجمه شده برای سفارت آلمان 6 ماه

اعتبار ترجمه مدارک برای سفارت کانادا 6 ماه

مدارک ترجمه شده تا چه مدت اعتبار دارد معمولا 6 ماه

اعتبار ترجمه های رسمی

مدت زمان ترجمه مدارک تحصیلی

چه مدارکی باید ترجمه شود

ترجمه مدارک چقدر طول میکشه

ثبت دیدگاه

-- بارگیری کد امنیتی --