دارالترجمه سفارت هلند

دارالترجمه رسمی هلندی در تهران

دارالترجمه هلندی در تهران

دارالترجمه ستارخان دارای مترجم زبان هلندی است ترجمه به زبان هلند انجامی میدهد و همچنین ترجمه از هلندی به فارسی
البته لازم به ذکراست که ترجمه هلندی به فارسی و ترجمه فارسی به هلندی مدارک، گواهینامه، شناسنامه و سند به صورت رسمی انجام نمی شود ولی به صورت ترجمه صحیح و تایید شده انجام می شود . هر گونه نامه و مکاتبه زبان هلندی شما را فوری انجام میدهیم.

دارالترجمه های مورد تایید سفارت هلند

ثبت دیدگاه

-- بارگیری کد امنیتی --