ترجمه مدارک برای کشورهای حوزه شینگن

برای این که بتوانید در کشورهای حوزه شینگن سفر کنید و یا شرکت در تور اروپا باید ویزای شینگن داشته باشید. برای اخذ ویزای شینگن باید این مدارک را به صورت ترجمه شده به سفارت تحویل دهید. در حقیقت ویزایی که برای شما صادر می شود با توجه به مدارکی است که شما به سفارت ارائه می دهید.

هر چه این مدارک بیشتر نشان دهد که شما به خاک کشور باز می گردید؛ تاثیر بیشتری بر روی روند پرونده شما خواهد گذاشت. در صورتی که سفارت به این نتیجه برسد که شما به خاک وطن باز می گردید بی تردید با اخذ ویزای شما موافقت خواهد کرد و می توانید ویزای خود را اخذ کنید.

ثبت دیدگاه

-- بارگیری کد امنیتی --