ترجمه مدارک برای سفارت چیست؟

ترجمه فوری مدارک برای سفارت در حقیقت تهیه نسخه اصلی مدارک به زبانی دیگر است. برای این که این مدارک به صورت رسمی و قانونی شناخته و قبول شوند باید دارای مهر دارالترجمه رسمی باشند. برخی از کشورها تنها مدارکی را قبول می کنند که علاوه بر این مهر، مهر دادگستری را نیز دارند.

برخی از مدارکی که ترجمه می شود تاریخ انقضا دارد. یعنی پس از گذشت مدت زمانی مشخص ترجمه آن فاقد ارزش قانونی است. به عنوان مثال ترجمه مدرکی مثل شناسنامه پس از شش ماه دیگر ارزش قانونی ندارد. شناسنامه فرد وضعیت تاهل، دارا بودن فرزند و حیات و مرگ وی را نشان می دهد و به همین دلیل ممکن است طی شش ماه تغییراتی در آن درج شود.

یا مدرکی مانند مدرک تحصیلی کارشناسی، این مدرک تا سال های سال قابل تغییر نیست. در صورتی هم که شخص مدرک بالاتری اخذ کند، در این مدرک تغییری ایجاد نمی شود. برای همین نیازی به تجدید ترجمه و مهر رسمی دارالترجمه آن نمی باشد و می توانید تنها یک بار برای همیشه اقدام کنید.

ثبت دیدگاه

-- بارگیری کد امنیتی --